SALORA METROPOL 5

1967 -1968

lähde: esite SALORA METROPOL 5/Salon kaupungin elektroniikkakokoelmat

Metropol 5 on ensimmäinen Saloran valmistama stereolaite ja edusti aikanaan Saloran audiotuotannon huippua ja oli yhtiössä alkuna kokonaan uudelle aikakaudelle. Stereofonisen toiston tarkoituksena on lisätä ääneen suuntainformaatio. Tämä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Stereofonista äänentoistoa tutkittiin jo 30-luvulla Yhdysvalloissa. Näissä kokeissa käytettiin kolmea toistokanavaa. Oikean ja vasemman kanavan välissä oli keskikanava. Viisikymmenluvulla heräsi uudelleen kiinnostus stereotoistoa kohtaan innokkaiden harrastelijoiden toimesta. Tässä vaiheessa heräsi myös alan teollisuus tarjoten aluksi stereovahvistimien rakennussarjoja.

 

Samanaikaisesti oli äänilevyteollisuudessa siirrytty vanhoista shell-lakka levyistä, ns savikiekoista, mikrouralevyihin, joiden materiaalina oli polyvinyylikloridi, pvc. Uusi levymateriaali mahdollisti kyllin laadukkaan kahden kanavan tallennuksen. Aikaisemmin  yhden kanavan informaatio oli yleensä tallennettu levyn pinnan suuntaisesti. Toinen mahdollinen menetelmä on tallentaa informaatio levyn paksuussuuntaan. Yhdistämällä edellämainitut tallennustavat ja kallistamalla niitä 45 astetta, saadaan nykyisin käytetty tapa tallettaa stereosignaalit levylle. Enempiä kanavia ei kohtuu kustannuksin vinyylilevylle ollut mahdollista tallentaa viisikymmentäluvun puolivälissä.


Tallennusvälineiden rajallinen kapasiteetti määräsi kahden kanavan stereon standardiksi puutteistaan huolimatta. Kuusi- ja seitsemänkymmentäluvuilla tehtiin useita yrityksiä useampikanavaisten järjestelmien kehittämiseksi. Nelikanavaisia quadrofonisia järjestelmiä tutkittiin ja kokeiltiin ja esimerkiksi allekirjoittanut rakensi Saloran audiolaboratoriossa protolaitteiston (1972). Laitteisto lienee ajat sitten hävitetty. Kolmikanavaiset järjestelmät saivat enemmän suosiota. Tapio Köykän patentoima Orthoperspekta oli tuotannossa myös Salorassa jonkin aikaa. Muut valmistajat toivat markkinoille ambiofonisia järjestelmiä. Kaksikanavainen stereojärjestelmä on ollut hallitseva 90-luvun puoliväliin asti.


Yleisradio aloitti radion stereolähetykset kuusikymmentäluvun puolivälissä ns. pilottiääni-menetelmällä. Vaatimuksena stereolähetyksille oli yhteensopivuus monovastaanoton kanssa ja riittävä erottelu oikean ja vasemman kanavan välillä. Äänen laatu ei saanut heikentyä ja lähetysten tuli sopia käytettyyn kanavarasteriin.


Vastauksena tähän kehitykseen Salorassa suunniteltiin Metropol 5. Pääsuunnittelijana toimi insinööri Pertti Kause (kuva löytyy Saloran 50-vuotis historiikistä). Muistikuvani mukaan Jaakko Toivonen toimi tuotannossa korjaajana ja säätäjänä. Laitetta myytiin kahdella eri kaiutinversiolla, joista kuvassa ovat pienemmät. Osoituksena Pertti Kausen huumorintajusta voidaan pitää Metropol 5:n tehovahvistimien jäähdytyslevyjen muodostamaa Saloran logoa. Stereolaitteen valmistus aloitettiin 27.12.-66. Tuotantomäärä oli 1000 kpl ja sille varatut sarjanumerot olivat 40.001...41.000.

 

SALORA METROPOL 5

esite/Salon kaupungin elektroniikkakokoelmat

SALORA METROPOL 5

KYTKENTÄ-

KAAVIO

HIFI-laitteet

SALORA radiot

muu SALORA mallisto

etusivu