TUTKIMUKSIEN TAUSTAA

SALORAN radiotuotannon tutkimukseni alkuvuotena voidaan pitää 1983:a. Tällöin Salora lopetti audiolaboratorion ja siirryin televisiolaboratorioon. Kiinnostus radioihin kuitenkin säilyi. Ensimmäinen lähde oli SALORAN 50-vuotishistoriikki, jolla pääsin alkuun. Nopeasti kuitenkin kävi selväksi, että tämä lähde oli puutteellinen ja osin virheellinen. Selvästikään historiikki ei täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä. Tästä eteenpäinkin radiotuotannon selvitystyö on nojannut pääasiassa kirjallisiin lähteisiin. Työssä on käytetty jossakin määrässä olemassa olevia tuotteita ja SALORAN pitkäaikaisen henkilöstön muistikuvia. Merkittävimmät kirjalliset lähteet ovat olleet Salon seudun kunnallislehdessä ja Salon seudun sanomissa olleet ilmoitukset sekä Nordell & Koskisen ja SALORAN myyntikirjanpito. Molemmat edellä mainitut lähteet ulottuvat aina yrityksen perustamiseen saakka. 

kuva SALORA postikortti

Otsikkokuva esittää SALORAn tehdasrakennuksia Turuntien alkupäässä. SALORA siirsi vuonna 1962 konttorinsa ja TV-tuotannon näihin tiloihin. Tehdasta laajennettiin useaan otteeseen ja tässä laajuudessa tuotantotilat olivat 1980-luvulla. 

AIHEET

SALORA

etusivu